PROGRAM KONFERENCJI

Członek Koalicji Prezesi-wolontariusze:
Artur Nowak-Gocławski, prezes ANG Spółdzielnia
10.10-10.40

Miniwykłady

  1. Wolontariat wiedzy i doświadczenia w ekosystemie wsparcia Venture Philanthropy.
    Wystąpienie: Marek Jurkiewicz, dyrektor generalny InfoPraca.pl
  2. Nowoczesny fundraising. Czym jest blending support?
    Wystąpienie: Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce
  3. O odwadze i autonomii liderów biznesowych i społecznych.   
    Wystąpienie: prof. Anna Giza-Poleszczuk, prorektor Uniwersytetu Warszawskiego ds. rozwoju, kierownik Pracowni Badań nad Kapitałem Społecznym w Instytucie Socjologii UW
Wręczenie laureatom nagród przez członków Koalicji Prezesi-wolontariusze
11.20-11.40

PRZERWA KAWOWA

I. Fundusz Podwójne Wyzwanie
- Marek Rybiec, prezes iWealth Management
- Ewa Radkowska-Świętoń, prezes TFI Skarbiec oraz Marek Jurkiewicz, dyrektor generalny InfoPraca.pl
II. Fundusz Valores
- Ewa Konczal, przewodnicząca Rady Fundacji Valores, CEE Manager European Venture Philathropy Association (EVPA)

Przedsiębiorstwo jako inwestor społeczny, czyli jak wykorzystać zasoby korporacyjne na rzecz istotnego wpływu społecznego / Corporate Social Investors – leveraging corporate assets for high-impact social investment

Jamy Goewie, Dyrektor ds. Rozwoju Rynku i Społeczeństwa/Community and Market Development Director European Venture Philanthropy Association (EVPA)

12.30-13.40

PANEL DYSKUSYJNY

Czy liderzy biznesu mogą porozumieć się ze społecznikami? Wolontariat kompetencji w rozwoju Venture Philanthropy.

Uczestnicy debaty:
Józef Kącki (Leaders Island)
Ewa Konczal (Fundusz Valores, EVPA)
Krzysztof Kord (Imperial Tobacco Polska Manufacturing)
Jacek Kowalski (Orange Polska)
Joanna Smolińska (Antalis Poland)

Moderator:  Grzegorz Nawrocki

O konferencji

Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce

Wolontariat opiera się na takich wartościach, jak empatia, życzliwość, zaangażowanie, odpowiedzialność czy solidaryzm społeczny. To wartości wpisane w program Koalicji Prezesi-wolontariusze i realizowane przez różne akcje i działania, podczas których wolontariusze dzielą się swoim czasem, wiedzą, doświadczeniem. Dzięki temu ze świata biznesu do świata organizacji są przekazywane różnorodne umiejętności czy technologie. Taki transfer jest obecnie bardzo potrzebny, gdyż w relacjach przedsiębiorcy – organizacje pozarządowe brakuje równowagi.
Jeżeli spojrzymy na relacje między darczyńcami i przedsiębiorcami a organizacjami wspierającymi działania na rzecz społeczeństwa, to zauważymy, że ci pierwsi koncentrują się w większości na osiągnięciu celu społecznego. Zabiegające o wolontariuszy i wsparcie organizacje również komunikują głównie, że chcą zrealizować cel społeczny. Często jednak jest zaniedbywana bardzo istotna kwestia rozwoju samej organizacji. Jeśli bowiem w obszarze jej zainteresowania – nawet gdy doskonale rozumie i analizuje potrzeby społeczne, proponuje świetne rozwiązania i skutecznie działa na rzecz zmiany – znajdzie się wyłącznie cel społeczny, a zostaną pominięte rozwój i usamodzielnianie się, to w dalszej perspektywie może doprowadzić to do jej osłabienia. Zaniedbanie działań usprawniających funkcjonowanie organizacji może spowodować, że jej zasoby wkrótce się wyczerpią bez możliwości odtworzenia. Tym samym znajdzie się ona w kryzysie.
Odpowiedzią na opisane wyzwanie jest koncepcja zwana venture philanthropy, czyli ekosystem wsparcia zorientowany na dwa cele – zmianę społeczną i wzmocnienie organizacji, która tę zmianę wprowadza. W polskich realiach, gdzie organizacje pozarządowe posiadają niewielkie zasoby, a ich zaangażowanie często graniczy z poświęceniem, zbudowanie takiego ekosystemu wsparcia jest niezwykle potrzebne, ale też wymaga ogromnych zasobów. Stajemy więc przed wyzwaniem rozwijania wolontariatu nie tylko nawołującego do pomagania w imię wcześniej wspomnianych wartości, lecz także do metodycznej pracy nad budową ekosystemu wsparcia dla organizacji pozarządowych.
W tym celu w 2017 roku powołaliśmy fundusz venture philanthropy Podwójne Wyzwanie, a tematem tegorocznej konferencji Koalicji Prezesi-wolontariusze jest wolontariat kompetencji i właśnie koncepcja venture philanthropy.

„Czy liderzy biznesu mogą porozumieć się ze społecznikami? Wolontariat kompetencji w rozwoju Venture Philanthropy”

Uczestnicy:
Józef Kącki (Leaders Island)
Ewa Konczal (Fundusz Valores, EVPA)
Krzysztof Kord (Imperial Tobacco Polska Manufacturing)
Jacek Kowalski (Orange Polska)
Joanna Smolińska (Antalis Poland)

Moderator:  Grzegorz Nawrocki

Materiały video

Galeria zdjęć

Nagroda

2. EDYCJA NAGRODY „CZŁOWIEK WIEDZY I DOŚWIADCZENIA”

Wiedza i doświadczenie to cenny kapitał. Staje się on wręcz bezcenny, kiedy w ramach wolontariatu kompetencji liderzy, menedżerowie, eksperci w różnych dziedzinach dzielą się nim z organizacjami pozarządowymi, z młodymi przedsiębiorcami, ze studentami, z uczniami, innowatorami społecznymi. Na ogół nie brakuje im zapału i chęci do zmieniania świata, ale potrzebują oni wiedzy osób doświadczonych, inspiracji i impulsu do rozwoju. Potrzebują mentorów i doradców.

Nagroda „Człowiek wiedzy i doświadczenia” powstała po to, by uhonorować tych, którzy dzielą się swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem z innymi. Robią to bezinteresownie, w ramach wolontariatu kompetencji, swoim zaangażowaniem i motywowaniem przyczyniają się do rozwoju i sukcesu wielu nowych przedsięwzięć i projektów społecznych.
Konkurs zainicjowała grupa liderów biznesu skupionych w Koalicji Prezesi-wolontariusze. Nagroda jest przyznawana za takie działania, jak mentoring, doradztwo (m.in. w formie konsultacji), prowadzenie warsztatów, wspieranie wiedzą i doświadczeniem innowacyjnych rozwiązań społecznych i przedsiębiorczości społecznej. Konkurs ma też na celu promowanie idei wolontariatu kompetencji i dobrych praktyk w tej dziedzinie oraz inspirowanie innych menedżerów do podejmowania podobnych działań.

Celem nagrody przyznawanej w 2018 roku po raz drugi jest:
– symboliczne nagrodzenie i podziękowanie aktywnym wolontariuszom, którzy poświęcają swój czas, dzielą się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi,
– wyróżnienie dobrych praktyk w wolontariacie kompetencji,
– promowanie wolontariatu kompetencji i społecznej odpowiedzialności menedżerów i liderów biznesu,
– informowanie o realizowanych inicjatywach i programach wolontariatu kompetencji,
– inspirowanie i zachęcanie liderów biznesu do przekazywania swojej wiedzy i doświadczenia, np. organizacjom realizującym misję społeczną.

Koalicja Prezesi-wolontariusze przy wsparciu organizacyjnym Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Inwestycji Społecznych przyznaje Nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia” osobom, które w ciągu ostatnich trzech lat aktywnie angażowały się wolontariacko, przekazywały swoją wiedzę i umiejętności innym.
Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać osoby indywidualne, organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, fundacje firm) oraz inne instytucje, w których ramach jest realizowany wolontariat kompetencji.

Nagrodą w konkursie jest medal i honorowy tytuł „Człowiek wiedzy i doświadczenia”.  

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród miało miejsce 27 listopada 2018 roku, podczas VI Konferencji Koalicji Prezesi-wolontariusze.

LAUREACI 2. EDYCJI NAGRODY „CZŁOWIEK WIEDZY I DOŚWIADCZENIA”

Agnieszka Cenzartowicz – nominowana przez Fundację Przedsiębiorczości Kobiet
Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, na którym rozpoczęła swoją karierę zawodową, kontynuując ją w międzynarodowych firmach i instytucjach. Od 2014 roku jest starszym partnerem w kancelarii SWC Group i zajmuje się prawem własności intelektualnej, korporacji oraz międzynarodowym.
Laureatka jest mentorką w Klubie Mentorek Sieci Przedsiębiorczości Kobiet. Już po raz czwarty bierze udział w programie Biznes w Kobiecych Rękach, w którym bezinteresownie dzieli się swoim doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami, dzięki czemu uczestniczki programu – będące w momencie zakładania nowych firm lub organizacji – poszerzają swoje kompetencje menedżersko-biznesowe, a także świadomość prawną. Firmy prowadzone przez jej podopieczne ciągle się rozwijają i umacniają swoją pozycję na rynku. Laureatka swoimi kompetencjami wspiera również m.in. Fundację Emerging Markets Researchers, Center of Competition Law and Consumer Protection w Gruzji czy Vital Voices.

Alicja Chachaj – nominowana przez Fundację Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Pracuje w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Od ponad 25 lat działa jako wolontariuszka. Jest pomysłodawczynią i organizatorką wielu akcji popularyzujących świadome dawstwo narządów (Tak dla Transplantacji) oraz akcji o charakterze prozdrowotnym i sportowym. Współorganizuje biegi, marsze, wyprawy górskie i rajdy rowerowe, których uczestnikami są osoby po przeszczepie narządów. Twórczyni projektu „Wszystkie dzieci są nasze”, którego beneficjentami są dzieci i młodzież po transplantacji serca i płuc z całej Polski. Jest członkiem zarządu-wolontariuszem Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Współpracuje i wspiera wiele organizacji pozarządowych, m.in. Stowarzyszenie Pogodni i Aktywni z Zabrza, Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą, Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu czy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Laureatka wielu wyróżnień za wieloletnią pracę na rzecz osób po transplantacji oraz zwiększanie świadomości społecznej przez promowanie idei transplantacji narządów (podpisywania deklaracji woli) i zdrowego stylu życia.

prof. dr hab. med. Elżbieta Krajewska-Kułak – nominowana przez Ogólny Szpital w Kawali (Grecja)
Kierownik Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (UMB), prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB, przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Promocji i Wolontariatu. Inicjatorka powstania m.in. Uniwersytetu Zdrowego Przedszkolaka/Akademii Młodego Naukowca i Uniwersytetu Zdrowego Seniora. Członek zespołu koordynującego realizację Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2020 w Białymstoku. Współzałożycielka Białostockiego Hospicjum dla Dzieci, w latach 2014–2018 była przewodniczącą Rady Fundacji „Pomóż im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci z siedzibą w Białymstoku. Założycielka Stowarzyszenia Pro Salute i jego prezes. Społecznik, pomysłodawczyni i organizatorka wielu międzynarodowych konferencji naukowo-szkoleniowych. Od 2000 roku zainicjowała i współorganizowała ponad 370 akcji charytatywnych i promocyjnych. W ramach tych działań uwrażliwia na krzywdę i potrzeby innych osób – w tym chorych, niepełnosprawnych, w złej sytuacji życiowej. Uczy empatii, zasad równego traktowania, szacunku dla drugiego człowieka, życia i zdrowia. Prowadzi wykłady, szkolenia, warsztaty, akcje społeczne na temat zdrowego stylu życia. Pogłębia wiedzę prozdrowotną przedszkolaków, a także seniorów, zwracając uwagę na poprawę jakości życia, zdrowie psychiczne, przeciwdziałanie samotności i aktywizację społeczną osób starszych. Laureatka wielu wyróżnień za działania wolontariackie.

Anna Maj – nominowana przez Fundację Ashoka – Innowatorzy dla dobra publicznego
Ekspert Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. Odpowiada za budowanie strategii i tworzenie modeli współpracy między bankami i partnerami z branży fintech. Ma kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w sektorze usług płatniczych i bankowych (Citigroup, T-Mobile, mBank, PayTel). Mentorka start-upów m.in. w programie Startup Collider by PwC CEE, Warsaw Booster. Ekspert Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC) w programie SME Instrument, finansującym innowacyjne przedsięwzięcia technologiczne. Angażuje się w projekty wspierające różnorodność w biznesie – ambasadorka European Women Payments Network. Doradza przedsiębiorcom społecznym.
W ramach wolontariatu kompetencji laureatka była doradcą i mentorem w projekcie Społeczny Start-Up i konkursie WzmocniONE organizowanym przez Fundację Ashoka. Zainicjowała działania doradcze i marketingowe, które przyczyniły się do uruchomienia organizacji o charakterze społecznych start-upów – Mamo Pracuj i HospiCare. Oba projekty zaistniały na rynku skutecznie i z dużym rozmachem. W procesie doradczym konkursu WzmocniONE kandydatka wspierała Fundację Carrots. Współpraca laureatki z innowatorami Ashoki trwa nieprzerwanie od trzech lat.

Krzysztof Marciniak – nominowany przez Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom SPiNKa
Ekspert od systemów informacyjnych, informatycznych oraz teorii i praktyki zarządzania. Od 1999 roku w branży motoryzacyjnej – obecnie w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji. Projektuje i wdraża oryginalne koncepcje i rozwiązania. W 2000 roku skierował swoje motoryzacyjne pasje w kierunku niepełnosprawnych kierowców i pasażerów. W 2007 roku utworzył organizację pozarządową SPiNKa. Autor unikatowych projektów kierowanych do środowiska osób z niepełnosprawnościami, m.in. Absolwent Driver, w którego ramach dla studentów z niepełnosprawnościami były prowadzone zajęcia z nauki jazdy. Dzięki temu młodzi ludzie, kończąc studia, mieli prawo jazdy. Jest autorem pierwszego wydania „Poradnika niepełnosprawnego kierowcy i pasażera”, kompendium wiedzy o możliwościach korzystania osób niepełnosprawnych z dobrodziejstw motoryzacji. Opracował i wdraża koncepcję powołania w Polsce Krajowego Ośrodka Mobilności Osób Niepełnosprawnych (KOMON). Będzie to wyjątkowa placówka, w której nowoczesna wiedza medyczna, technika i inżynieria samochodowa pozwolą dostosować samochód do indywidualnych potrzeb kierowcy z konkretną niepełnosprawnością. Dzięki inicjatywom laureata tysiące niepełnosprawnych osób w istotny sposób zmieniły swoje życie – są mobilne motoryzacyjnie, przez co łatwiej im zdobyć pracę, założyć rodzinę, realizować marzenia.

Joanna Skałuba – nominowana przez firmę Lokomotywacja Aldona Kłobska
Od 20 lat działa w branży public relations – obecnie związana z małą agencją PR, w której koordynuje kampanie społeczne. Jako wolontariusz powołała i zarządza Fundacją CSR Res Severa, której głównym celem jest upowszechnianie zrównoważonego rozwoju w społeczeństwie i CSR (odpowiedzialności społecznej biznesu) wśród małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych. Od 2016 roku CSR Res Severa organizuje Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”. To autorski projekt edukacyjny i jedyny w Polsce festiwal poświęcony filmom poruszającym problematykę zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Nazwa festiwalu nawiązuje do agendy ONZ i zawartych w niej 17 Globalnych Celów (Sustainable Development Goals – SDGs). Poznaniacy uznali festiwal upowszechniający 17 SDGs za najlepszą inicjatywę pozarządową i festiwal otrzymał statuetkę Inicjatora. Dzięki swoim działaniom kandydatka zjednoczyła reprezentantów różnych obszarów i środowisk wokół idei promowania zrównoważonego rozwoju.

LUDZIE KONFERENCJI

Joanna Smolińska

Prezes zarządu Antalis Poland. Biolog molekularny. Absolwentka London Business School (Senior Executive Programme) i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 23 lat działa na rynku B2B. Przechodząc przez kolejne szczeble kariery, w lipcu 2002 roku objęła stanowisko dyrektora zarządzającego. Z początkiem 2008 roku została awansowana w strukturach koncernu Antalis na dyrektora ds. rozwoju sprzedaży i nowych sektorów w regionie Europy Centralnej i Południowo-Wschodniej (11 krajów od Rosji po Turcję). Od 2009 roku zarządzała połączonymi firmami Antalis Poland i Map Polska, pełniąc funkcję dyrektora zarządzającego i prezesa zarządu. Obecnie jest dyrektorem regionu CSEE w sektorze visual communication.

Ewa Radkowska-Świętoń

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wydziału Finansów i Bankowości. Posiada licencje Chartered Financial Analyst (CFA) i Financial Risk Manager (FRM). Dwukrotnie, w 2010 i 2013 roku, otrzymała wyróżnienie Byk i Niedźwiedź dla najlepszego otwartego funduszu emerytalnego, w 2005 roku została uhonorowana Złotym Portfelem dla najlepszego zarządzającego funduszem obligacji. Pracę zawodową rozpoczęła w 1995 roku w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego na stanowisku analityka akcji. W latach 1996–1998 i 1999–2007 pracowała w ING Investment Management Polska na stanowisku analityka akcji, zarządzającego portfelami i p.o. dyrektora departamentu inwestycji. W latach 1997–1999 była wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowości i Ubezpieczeń. W latach 2007–2008 pracowała w Aviva Investors Poland na stanowisku zarządzającego funduszami, a następnie w latach 2008–2012 w ING PTE SA pełniła funkcję członka zarządu i dyrektora ds. zarządzania portfelem. W latach 2012–2017 w Nationale Nederlanden PTE SA (dawniej ING PTE SA) była wiceprezesem zarządu i dyrektorem ds. inwestycji. Od września 2017 roku pracuje w TFI Skarbiec SA na stanowisku członka zarządu, a od października 2017 roku jako prezes zarządu TFI Skarbiec SA. Od 8 września 2017 roku była wiceprezesem zarządu Skarbiec Holding SA, a od 1 czerwca 2018 roku jest prezesem tej spółki.  

Marek Jurkiewicz

Dyrektor generalny InfoPraca.pl (Grupo Intercom). Odpowiada za strategię rozwoju spółki w Polsce.
Lider i mentor z ponad 15-letnim doświadczeniem w zarządzaniu średnimi i dużymi firmami o zasięgu międzynarodowym. Ekspert i coach dla start-upów, członek komisji oceniających. Promuje podejście do działania w oparciu o wartości. Kluczem do podejmowanych przez niego inicjatyw są słowa: szacunek, etyka i pokora. Ekspert Komisji Europejskiej ds. przestrzegania praw człowieka w sektorze zatrudnienia. Współpracował ze strefami ekonomicznymi przy pozyskiwaniu inwestorów, brał udział w pracach Komisji Trójstronnej dotyczącej partnerstwa publiczno-prywatnego związanego z rynkiem pracy, w Polskim Forum HR wpływał na kreowanie rozwiązań prawnych na rynku pracy.
Wolontariusz, m.in. dzielił się swoimi kompetencjami w szkołach i na uczelniach, brał udział w Wielkiej Gali Integracji, akcjach „Dzień Dziecka w Teatrze Kamienica”, „Witaj, szkoło!”, jeden z inicjatorów konferencji „Wolontariat drogą do odpowiedzialnego przywództwa”.

Artur Nowak-Gocławski

Współzałożyciel i prezes ANG Spółdzielni, działającej w branży pośrednictwa finansowego, oraz Fundacji Będę Kim Zechcę. Zaangażowany w wiele projektów społecznych, w tym w Koalicję Prezesi-wolontariusze, projekt Nienieodpowiedzialni, Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych, Konfederację Lewiatan, zwolennik strategii biznesowych opartych na ideach zrównoważonego rozwoju, zaangażowania społecznego i budowy wartości wspólnej. Firmy, które współtworzy razem ze swoimi koleżankami i kolegami, otrzymały wiele nagród biznesowych i społecznych, takich jak Etyczna Firma 2015, 2016 i 2017 w konkursie „Pulsu Biznesu” i PwC, Pracodawca Roku 2015, 2016 i 2017 w konkursie AON, Gazele Biznesu 2015, 2016 i 2017 „Pulsu Biznesu”, Listki CSR Polityki 2015, 2016 i 2017. W 2015 roku otrzymał osobiste wyróżnienie „Człowiek, który zmienia biznes” w pierwszej edycji nagrody Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Jamy Goewie

Dyrektor ds. rozwoju rynku European Venture Philanthropy Association (EVPA).
Jest doświadczonym przedsiębiorcą społecznym. Uruchomiła dwie inicjatywy w obszarze przedsiębiorczości wśród młodych ludzi w Afryce i Azji, gdzie wspólnie ze swoim zespołem wdrażała programy inwestowania zaangażowanego społecznie. W 2013 roku założyła organizację Ashoka Netherlands i była jej dyrektorem przez cztery lata. Od marca 2017 roku jest starszym doradcą w organizacji FASE Benelux, która wspiera finansowanie przedsiębiorców społecznych za pomocą hybrydowych instrumentów finansowych. Od 2015 roku należy do Europejskiej Sieci Młodych Liderów (European Young Leaders Network) i jest przewodniczącą zarządu międzynarodowej organizacji pozarządowej Young Africa.

Józef Kącki

Prezes i twórca firmy doradczo-szkoleniowej Leaders Island, kurator Light – międzynarodowej konferencji dla menedżerów.
Wcześniej pełnił funkcję dyrektora zarządzającego w spółce giełdowej z branży IT, S4E SA, gdzie zajmował się m.in. tworzeniem i realizacją wizji i strategii na poziomie zespołów i całego przedsiębiorstwa. Pracę w biznesie łączy z dzieleniem się wiedzą w roli mentora. Jako maratończyk uczy, jak być wytrwałym, a jako żeglarz – jak obrać właściwy kurs.

Ewa Konczal

Od 2014 roku reprezentuje w Europie Środkowo-Wschodniej organizację European Venture Philanthropy Association (EVPA). Jest również przewodniczącą Rady Fundacji Valores, pierwszego w Polsce funduszu venture philanthropy. Fundusz Valores jest inicjatywą polskiego środowiska funduszy venture capital i private equity. Wcześniej przez ponad 14 lat pracowała dla Ashoki w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Jej doświadczenia zawodowe obejmują również dwa lata pracy Egipcie, gdzie współtworzyła Polish-Egyptian Businessman Association, i w Indiach – w organizacji Global March Against Child Labor, przeciwdziałającej zatrudnianiu dzieci. W Nowym Delhi współpracowała z laureatem Pokojowej Nagrody Nobla Kailashem Satyarthi, który kierował Global March. Ma doświadczenie w wyszukiwaniu innowacji i budowania partnerstwa społeczno-biznesowego, zwiększających oddziaływanie i skuteczność organizacji społecznych. Zarówno w EVPA, jak i w Valores działa głównie na rzecz przenoszenia doświadczeń i narzędzi wykorzystywanych w przedsiębiorstwach komercyjnych do środowiska organizacji i firm działających na rzecz zmiany społecznej. Od wielu lat wspólnie z partnerem prowadzi Fundację Czarodziejska Góra, która wykorzystuje środowisko górskie oraz naturalną pracę z końmi do rehabilitacji społecznej i fizycznej osób z deficytami. Pro bono zasiada w zarządzie Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego Klub Gaja. Otrzymała liczne wyróżnienia, m.in. Ford Motor Company International Fellowship, Remarque Forum of New York City University i AIESEC International Global Leadership & Entrepreneurship Award.

Krzysztof Kord

Prezes zarządu Imperial Tobacco Polska Manufacturing SA i dyrektor fabryki w Radomiu.
Absolwent zarządzania finansami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Rozpoczął karierę w Imperial Tobacco Polska Manufacturing SA w 2000 roku, obejmując stanowisko skarbnika w dziale finansowym. Od 2008 roku pełnił funkcję dyrektora finansowego, a od 2013 roku pracował jako dyrektor produkcji. Od 2017 roku jest dyrektorem fabryki w Radomiu i prezesem zarządu. Nieustannie doskonali swoje umiejętności, biorąc udział w projektach (również międzynarodowych) w ramach Grupy Imperial Brands, licznych szkoleniach i programach międzynarodowych, w tym m.in. Future Factory Manager Programme. Ceni pracę w Imperial Tobacco Polska Manufacturing SA za rozwój, którego stale doświadcza, oraz zaufanie i samodzielność, które otrzymuje, realizując cele spółki.

Jacek Kowalski

Od stycznia 2011 roku na stanowisku członka zarządu ds. zasobów ludzkich w Orange Polska.
Swoją karierę w Grupie Orange Polska (wcześniej Grupa TP) rozpoczynał w 2001 roku w PTK Centertel, na stanowisku menedżera human resources dla sprzedaży i marketingu. Od 2005 roku był dyrektorem pionu zarządzania kompetencjami i rozwojem pracowników. Od 2009 roku dyrektor wykonawczy ds. zasobów ludzkich Orange Polska. Wcześniej członek zarządu w Infor Training (Grupa Wydawnicza Infor) i dyrektor Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli odpowiedzialny za wdrażanie programów wspierających rozwój edukacji w Polsce. Obecnie pełni także funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego Orange Polska. Jest także członkiem rady programowej Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami i grupy pasjonatów HR Human Explorers. Ukończył Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego i studia podyplomowe kierowania instytucjami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi – również na Uniwersytecie Warszawskim.

Marek Rybiec

Pomysłodawca stworzenia iWealth Management, zarządza strategicznymi obszarami działalności firmy. Na rynku kapitałowym pracuje od 1996 roku. Powołany na stanowisko prezesa zarządu iWealth Management w grudniu 2017 roku. Wcześniej był członkiem zarządu w BRE Wealth Management, wiceprezesem Domu Inwestycyjnego Xelion oraz prezesem TFI Skarbiec SA i Skarbiec Holding SA. W 2013 roku jako prezes Skarbiec Holding SA wprowadził spółkę na GPW. Posiada tytuł Executive MBA. Członek rady fundacji EFPA Polska – Fundacji na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego. Powołał do życia Fundusz Podwójne Wyzwanie, którego misją jest ratowanie i wspieranie ważnych inicjatyw społecznych – obecnie jest to pomoc dla Fundacji Hospicjum Onkologicznego św. Krzysztofa w Warszawie. Członek rady Fundacji Znajdź Pomoc.
Pasjonat biegania długodystansowego – w 2018 roku bierze udział w 4Deserts – serii ultramaratonów organizowanych na całym świecie (w Namibii, Mongolii, Chile i na Antarktydzie).

Anna Giza-Poleszczuk

Anna Giza-Poleszczuk, doktor habilitowany, prof. UW. Na Uniwersytecie Warszawskim pracuje od roku 1981. W latach 1994 – 2005 pracowała dodatkowo w dziedzinie badań rynkowych, marketingu i komunikacji. Doświadczenie wyniesione z prowadzenia praktycznie zorientowanych badań społecznych oraz przyjaznego przekazywania diagnoz naukowych szerszej publiczności stara się wykorzystać na rzecz zbliżenia nauki i praktyki, a w szczególności – na rzecz zwiększenia publicznej wiedzy o kwestiach społecznych. W sferze teorii, zajmuje się historią i współczesnością rodziny, problematyką kapitału społecznego i społecznej roli sportu. Aktualnie pełni funkcję Prorektora UW ds. rozwoju , a jej ambicją jest otwarcie Uniwersytetu na świat zewnętrzny.

Partnerzy

Materiały do pobrania

KONTAKT

» Paulina Kamyk

» Inwestycje Społeczne Sp. z o.o.

» E-Mail: p.kamyk@inwestycjespoleczne.pl

» Telefon: (22) 825 68 50

KONTAKT DLA MEDIÓW

» Weronika Chrapońska

» Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

» E-Mail: w.chraponska@filantropia.org.pl

» Telefon: (22) 622 01 22